Series de Mongabay:

Periodista que denuncia saqueo de la Amazonía brasileña resiste pese a décadas de amenazas